Ansvar og etterlevelse av lover og regler

Her følger eksempler på de viktigste oppgaver og vurderinger i arbeidet med å sikre bedriftens etterlevelse av lover og regler.

Les mer og last ned veilederen her
Icon_etikk.png

Medlemsfordeler

Juridisk bistand.png

Juridisk bistand

EBA-advokatene jobber med å ivareta medlemmenes næringsjuridiske interesser. Hvert år yter EBA juridisk bistand til om lag 100 medlemmer.

EBA forsikring.png

EBA forsikring

Som EBA-medlem kan dere nyte godt av konkurransedyktige, kollektive forsikrings- og pensjonsavtaler.

Innkjopstorget.png

Innkjøpstorget

På Innkjøpstorget finner du gunstige rammeavtaler på produkter og tjenester som kan være viktig for den daglige driften i din bedrift.

EBAkart.png

Lokal forankring

Gjennom våre ni lokalavdelinger kan EBA tilby medlemmene hjelp og støtte uansett hvor i landet virksomheten holder til.

Aktuelt

stillas.PNG

SINTEF har overtatt stillas–sertifisering

28.09.2016

Fra juli i år overtok SINTEF Byggforsk sertifiseringen av stillasprodukter i Norge. Bakgrunnen for dette er endringer fra 1. juli 2016 i Produsentforskriften.

KOFA.PNG

Nok med leverandørens kvalifikasjoner

28.09.2016

Det var feil å avvise klageren, selv om han skulle benytte underleverandører og det ikke var dokumentert at disse oppfylte kvalifikasjonskravene.

KOFA.PNG

Kan ikke omgjøre tildeling ut fra endret skjønn

28.09.2016

Klageren i Kofa–sak 2016/51 ble først tildelt kontrakten. Deretter ble beslutningen omgjort og klageren avvist.

Se alle aktuelle saker

Se nyheter fra:  bygg.noBNL

Kurs og konferanser

Neste ANLEGGSLEDERSKOLE blir i Asker og starter opp i september 2016.

Les mer og meld deg på her: Anleggslederskolen

ANSVAR - etterlevelse av lover og regler
Gjennom dilemmatrening setter vi fokus på håndtering av vanskelige problemstillinger, og starter gjennom dette en prosess for utarbeiding av eget program for etterlevelse av lover, regler og etiske retningslinjer i din bedrift.

Kurset kjøres bedriftsinternt. Her kan du lese mer om kurset: Ansvar